Néhány szó bevezetőként

Ez az oldal megpróbál betekintést nyújtani Földünk legfajgazdagabb rovarrendjének, a bogaraknak színes és változatos világába. A szerkesztésnél
megpróbáltunk úgy eljárni, hogy az itt összegyűjtött információk nyújtsanak újdonságokat a

Rosalia alpina

Havasi cincér (Rosalia alpina)

laikusoknak, amatőr bogarászoknak, de érdekesek legyenek a szakemberek számára is.
Mivel a témát – pontosan a fent említett óriási fajszám miatt – teljesen átfogni lehetetlen, ezért megpróbálunk egy rövid általános
rész után egy kisebb, könnyebben átlátható taxonra “specializálódni”: a Chrysomeloidea családsorozat régebbi értelemben vett Levélbogarak (Chrysomelidae) családjára. A “régebbi értelemben vett” kifejezést az utóbbi években a rendszertanban bekövetkezett változások miatt vagyunk kénytelenek használni (lásd később).

A közeljövőben megvalósuló fejlesztések után betekintést nyerhetünk nagy magyar és külföldi rovarászok életébe, könnyebben áttekinthetjük a rendszertani részt és gazdagodhatunk információkkal a természetvédelem mibenlétéről, kapcsolatáról a világgal.
Az oldal teljes tartalma elérhető lesz rövidesen angol nyelven is.

Az oldallal kapcsolatos egyéb információk

Back To Top