Levélbogarak (Chrysomelidae) családja

A Levélbogarak (Chrysomelidae) a Bogarak (Coleoptera) rendjének egyik legnagyobb

fajszámú családja. Mint nevük is utal rá, a lárva és az imágó is fitofág életmódot

folytat, aminek következtében számos fajukat mezõgazdasági kártevõként tartják

számon.

Eddig világszerte több, mint 37.000 fajukat írták le, de ez a szám napról-napra

növekszik. A tudományra új fajok igazi “melegágyának” természetesen a világ trópusi

területei számítanak, ám jelentõs mennyiségben kerülnek elõ Földünk más tájairól is.

Hazánkban Kaszab, Z. (1962): Chrysomelidae – Levélbogarak – in: Magyarország Állatvilága IX. [

6] Akadémiai Kiadó, Budapest 416 pp.Kaszab (1962) munkája szerint még 80 genus 628 faja, majd harminc évvel

késõbb Rozner, I. (1996): An updated list of the Chrysomelidae of Hungary and the adjoing

part of the Carpathian Basin (Coleoptera). – Folia Entomologica Hungarica 57: 243-260Rozner (1996) szerint 83 genus 667 faja van jelen. Ez a szám az összes eddig

leírt faj nem teljesen 2%-a.

Morfológia, anatómia

Változatos alakú állatok, a megnyúlt testalkattal rendelkezõktõl (Donaciinae), a

kerekded, szinte félgömb alakú fajokig minden átmenet megtalálható családban.

Cassida viridis

Zöld pajzsbogár (Cassida viridis)

Jellemzõ pajzs alakjuk van a Cassidinae alcsaládba tartozó fajoknak. Közepes és kicsi

méretûek, gyakran e

rõsen színesek, fémes csillogásúak. Fejük az elõtorba mélyen behúzott, olykor az

elõtor teljesen fedi. Rágóik rövidek, erõsek, végük behasított. Csápjuk általában

gyöngysor alakúak, leggyakrabban 11, néha 10 ízûek. Szárnyfedõjükön szõrök, tüskék,

pikkelyek csak a legritkább esetben fordulnak elõ (Hispinae), de gyakran szabályos

vagy kuszált pontsorokkal díszitettek. Hártyás szárnyuk gyakran narancssárga, vagy

vöröses színû. Az Alticinae alcsaládra jellemzõ a duzzadt combról felismerhetõ

ugróláb. Szintén ennél sz alcsaládnál a combokon gyakran találunk barázdát, vagy

vájatot, amelybe, a lábszár visszahajtható.

Chrysomela populi larva

Nagy nyárfalevelész (Chrysomela populi) lárvája

Négy ízû lábfejeik harmadik íze

kiszélesedett, általában kétkaréjos. A növényeken történõ megkapaszkodást segíti,

hogy talpuk erõsen szõrözött és karmaik tövében gyakran fogacska is található.

Lárváik gyengén kitinizáltak, testfelépítésük alcsaládonként nagy variabilitást

mutat. Fejük jól fejlett, csápjuk három ízû, az ocellusok száma változik. Toruk 3,

potrohuk 8 szelvénybõl áll. Általában szárazföldiek (kivéve a Donaciinae taxonba

tartozó fajokat), tápnövényük levelein élnek. Három pár torlábuk van, a Donaciinae

alcsalád egyes tagjai aknázók, ezeknél a lábak hiányoznak. Egyes alcsaládok

(Clytrinae, Cryptocephalinae) zsákot készítenek. A lárvastádiumok száma 3-tól 5-ig

terjed.

Bábjaik szabad bábok, bábozódásuk a tápnövényük közelében, általában a talajban

történik. Az egyes alcsaládok bábjai eltérõek Cox, M. L. (1996): The Pupae of Chrysomloidea – in: Jolivet, P. H. A. – Cox, M. L.

(eds.): Chrysomelidae Biology, vol.1: Phylogeny and Genetics, SPB Academic

Publishing, Amsterdam 119-265 pp.(Cox, 1996).

Rendszertan

A levélbogarak családjának (Chrysomelidae) felosztására számtalan lehetõség van és

nagyon sok elméletet ismerünk. Az elsõ próbálkozások egyikét Chapuis, F. (1874): In: Lacordaire, Histire Naturelle des Insectes. Genera des

Coleopteres, vol. 10:1-445, 11: 1-420Chapuis (1874) rendszere

jelentette, amely 4 szekcióra és 15 tribuszra osztotta fel a családot. A mai napig

azonban a tudomány sokat fejlõdött, elsõsorban a molekuláris taxonómia területén,

aminek következtében a régi rendszerek helytállósága megkérdõjelezhetõ lett. A 80-as

évek vége felé megkezdett molekuláris (elsõsorban mitochondriális DNS) vizsgálatok

más eredménnyel zárultak, mint a korábbi morfológiai (sokszor a lárvák morfológiáján

alapuló) kutatások.
A legutoljára elfogadott rendszereket (Jolivet, 1959; Suzuki, K. (1996): Higher classification of the family Chrysomelidae (Col.). – in: Jolivet, P. H. A. – Cox, M. L.

(eds.): Chrysomelidae Biology, vol.1: Phylogeny and Genetics, SPB Academic

Publishing, Amsterdam 3-54 pp.Suzuki,

1993) látszik napjainkban megdönteni egy merõben új feltételezés, amely szerint az

egykori Chrysomelidae család nem egységes, abból 2, eredetileg alcsaládként kezelt

taxon /Megalopodi(n)dae, Orsodacni(n)dae/ család rangra emelkedik Reid, C. A. M. (1995): A cladistic analysis of subfamilial relationship in the

Chrysomelidae (sensu lato) (Chrysomeloidea – in: Pakaluk and Slipinski: Biology,

Phylogeny, and Classification of Coleoptera. Papers Celebrating the 80th Birthday of

Roy A. Crowson. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa 559-631 pp.(Reid, 1995).

Ugyanezen szerzõ a Suzuki-rendszerben családként kezelt zsizsikeket /Bruchi(d)nae/ a

Chrysomelidae család alcsaládjaként tárgyalja. Jelenleg Európában ez a taxonómiai

felosztás még teljesen nem elfogadott.

A két eltérõ felosztás táblázatos formában Jolivet (1995) nyomán.

Életmód, ökológia

Általában szárazföldi, ritkán azonban vízi vagy vízközeli életmódhoz alkalmazkodtak.

A családhoz tartozó fajok, mind imaginális-, mind lárvastádiumban növényevõk,

általában a növények levelén táplálkoznak (innen a magyar elnevezés), esetleg a

levelekben aknáznak, vagy a földben a gyökereken élnek. Általában oligo-, vagy

polifág fajok. Petéiket a tápnövényük levelére rakják. Lárváik általában gyors

fejlõdésûek, így évente leggyakrabban két nemzedékük van. Elõfordul a nyári diapauza.

Általában imágó alakban telelnek.

Vízi életmódot él a hazánkban elõforduló két Macroplea (=Haemonia) faj. A Macroplea

mutica balatonica (Székessy, 1941) faj balatoni endemizmus. Mindkét faj hínárféléken

él, amelyekre nagy karmaikkal erõsen kapaszkodnak. Az imágó a víz felszínén lélegzik,

a lárva tápnövénye levegõztetõ alapszövetébõl fedezi oxigénigényét. Vízközeli

életmódhoz alkalmazkodott a Donaciinae alcsalád fajainak többsége.

Plateumaris sericea

Plateumaris sericea sásbogárfaj

Az imágó a vízbõl

kiálló növények levelén táplálkozik (Phragmites spp., Scirpus spp., Typha spp.,

Nymphaea spp. stb).

A Clytrinae, Cryptocephalinae, Lamprostominae alcsalád fajainak lárvái az ürülékükbõl

zsákot készítenek, potrohuk és toruk jó része ebben található.

A Clytrinae és Cryptocephalinae taxon fajai között gyakori a myrmecophilia.

A Chrysomelinae és Eumolpinae alcsalád tagjai általában talajközeli életmódot élnek,

gyakoriak a teljesen röpképtelen fajok.

A Cassidinae alcsalád fajainak lárvái a testükön található villás nyúlványra ürüléket

ragasztanak. A testüket így befedve csökkentik az esélyt arra, hogy a ragadozók

felfedezzék õket és megelõzik a kiszáradást.

Gazdasági jelentõség

A levélbogarak gazdasági jelentõsége növényevõ életmódjukban rejlik, hisz a

kellemtlen “vendég”-ként megjelenõ növényevõ rovarok mindig jelentõs károkat okoztak

a mezõgazdaságnak. Hazánk elsõsorban agrárbeállítottságú ország lévén különösen korán

kénytelen volt felvenni a harcot a kártvõként számon tartott fajokkal. Annak ellenére

azonban, hogy minden levélbogár fitofág életmódot folytat csak a megfelelõen nagy

egyedszámban és denzitásban fellépõ fajokat tartjuk számon mezõgazdasági kártevõként.

Mivel a populációnagyság erõsen függ a természetes ellenségek számától és

mennyiségétõl, ezért a hazánkba behurcolt (esetleg spontán betelepült) fajok okozzák

a legnagyobb károkat, mert predátor hiányában szinte korlátlanul szaporodhatnak.

Magyarországon a leggyakoribb és kártétel szempontjából legismertebb fajok a

vetésfehérítõ bogarak (Oulema spp.) és az Észak-Amerikából származó bugonybogár

(Leptinotarsa decemlineata).

Oulema melanopus

Vetésfehérítõ bogár(Oulema melanopus)

Ezen fajok mellett komoly károkat okozhatnak a különféle

Crioceris fajok, illetve az Alticinae alcsaládba tartozó levélbolhák.

A mezõgazdasági kártevõk elleni védekezés alappillére a kártevõ fajok biológiájának

kutatása. Hazánk ebben az élen járt, hisz Európában elõször Magyarországon alakult

rovarkártevõk kutatásásra szakosodott intézmény, az Országos Phylloxera-Kísérleti

Állomás, 1874-ben Balás, G. – Sáringer, Gy. (1984): Kertészeti kártevõk. -Budapest, Akadémiai Kiadó

1069 pp.(Balás-Sáringer, 1984). Nagy valószínûséggel, pont a nagymértékû

kutatásoknak köszönhetõen, manapság már hazánkban is egyre gyakrabban találkozhatunk

a “biokertészet”, “biológiai védekezés” stb. kifejezésekkel. A természetes ellenségek

felhasználása a kártevõk elleni harcban remélhetõleg a szintetikusan elõállított

permetszerek környezetbe jutó mennyiségének csökkenését vonja maga után.

Back To Top